eng_flag mk_flag

Здружение за европска интеграција


Европска Гледна ТочкаAssociation for European Integration


European View Point

1 2 3

АКТУЕЛНО

Втора работилница од проектот „Да ја запознаеме Европската Унија“

01.02.2016

Здружението Европска гледна точка ја спроведе втората работилница од проектот „Да ја запознаеме Европската Унија“ подржан од Општина Битола, која се одржа на ден 01.02.2016, во ООУ „ Даме Груев “. Здружението истотака потпиша меморандум за соработка со училиштето.


Прва работилница од проектот „Да ја запознаеме Европската Унија“

01.02.2016

На ден 01.02.2016, Здружението Европска гледна точка ја одржа првата работилница од проектот „Да ја запознаеме Европската Унија“ подржан од Општина Битола, во ООУ „ Трифун Пановски “. Здружението истотака потпиша меморандум за соработка со училиштето.


Хуманитарно едукативна акција ЦВЕТ ПО ЦВЕТ ДО ПОУБАВ СВЕТ

19.04.2015

Учесниците на Школата за лидерство и јавни политики ПОЛИТЕА во соработка со ЕГТ и ЦЕРИ организираат хуманитарно - едукативна забава под мотото „ЦВЕТ ПО ЦВЕТ ДО ПОУБАВ СВЕТ“. Настанот ќе се одржи на 19 ти Април, во недела, во кафе барот Porta Jazz од 11:30 до 12:30 часот.


Здружение Европска Гледна Точка

Здружението на граѓани за европска интеграција ЕВРОПСКА ГЛЕДНА ТОЧКА Битола во рамките на својата работа ќе презема активности во насока на промоција и подршка на интеграцијата на Република Македонија во Европската Унија, преку разменување на искуства, комуникација со членовите на здружението и пошироката популација, во врска со поголемо запознавање на граѓаните со процесот на интеграција на Р. Македонија во ЕУ.

Прашањата за Европската унија можете да ги превземете на следниотлинк.