eng_flag mk_flag

Здружение за европска интеграција


Европска Гледна ТочкаAssociation for European Integration


European View Point

YE - Enviorment And Young People's Role
    Младинската размена „Животната средината и младите во неа“, која што се одржа во Битола, Македонија беше организирана од страна на Европска Гледна Точка. Финансирана од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност која што е дел од програмата на Еразмус+. Учество зедоа 30 учесници од Грузија, Шпанија, Словачка, Унгарија, Литванија и Македонија.
Преку неформални методни на образование 8 дена ги разменуваа своите знаења и искуства поврзани со оваа тема. Освен тоа тие учеа и за културите на партнер дравите на проектот. Исто така имаа работилници каде што изработуваа предмети од искористени матријали кои што потоа беа презентирани на јавен настан за локалното население.