eng_flag mk_flag

Здружение за европска интеграција


Европска Гледна ТочкаAssociation for European Integration


European View Point


Управен одбор


Име и Презиме:Дејан Петровски
Статус:Дипломиран менаџер по европски интеграции и европски проекти
e-mail:dejanegt@gmail.com
Функција:Претседател
Име и Презиме:Драганчо Нане
Статус:Дипломиран менаџер по европски интеграции и европски проекти
e-mail:draganchonane@yahoo.com
Функција:Потпретседател
Име и Презиме:Симона Зарков
Статус:Дипломиран професор
e-mail:simona_z@live.com
Функција:Секретар
Име и Презиме:Александар Недановски
Статус:Дипломиран менаџер по европски интеграции и европски проекти
e-mail:aleksandarnedanovski@hotmail.com
Функција:Финансиски менаџер
Име и Презиме:Горан Крстески
Статус:Дипломиран менаџер по европски интеграции и европски проекти
e-mail:goran.krsteski@hotmail.com
Функција:Член на Претседателството и ПР


Надзорен одбор


Име и Презиме:Наташа Наумовска
Статус:Дипломиран менаџер по европски интеграции и европски проекти
e-mail:n.naumovska92@hotmail.com
Функција:Член на Претседателството
Име и Презиме:Ane Matevska
Статус:Дипломиран менаџер по европски интеграции и европски проекти
e-mail:anematevska@yahoo.com
Функција:Член на Претседателството
Име и Презиме:Марија Василеска
Статус:Дипломиран менаџер по европски интеграции и европски проекти
e-mail:marija.vasileska@yahoo.com
Функција:Член на Претседателството
Име и Презиме:Антоника Аризанова
Статус:Дипломиран менаџер по европски интеграции и европски проекти
e-mail:antonika.arizanova@yahoo.com
Функција:Член на Претседателството