eng_flag mk_flag

Здружение за европска интеграција


Европска Гледна ТочкаAssociation for European Integration


European View Point

Проект - „Да ја запознаеме Европската Унија,подржан од Општина Битола“

09.02.2016
Проект - Ѓраѓаните и Европската Унија, подржан од Владата на Република Македонија

09.02.2016
Документарен филм и изложба - Европските вредности на младите и културата во Битола

27.08.2014