eng_flag mk_flag

Здружение за европска интеграција


Европска Гледна ТочкаAssociation for European Integration


European View Point

Проект - YE - Diversity, Tolerance, Acceptance

01.12 - 10.12.2018
Проект - YE - Environment And Young People's Role 2

25.10 - 02.11.2018
Проект - YE - Environment And Young People's Role

20.11 - 27.11.2017
Проект - „Да ја запознаеме Европската Унија,подржан од Општина Битола“

09.05.2016
Проект - Ѓраѓаните и Европската Унија, подржан од Владата на Република Македонија

09.02.2016
Документарен филм и изложба - Европските вредности на младите и културата во Битола

27.08.2014